در این بخش برخی از جزوات دست‌نویس دانشجویان و دوستانم در طول سال‌های گذشته قرار داده شده است. اینها جزواتی هستند که به دست اینجانب رسیده‌اند. علی‌رغم اشکالات احتمالی موجود در جزوات برای نگارش آنها تلاش زیادی صورت گرفته است. از تمامی این عزیزان صمیمانه تشکر می‌نمایم.