Redistribution-ArashDeljoo

سناریوهای Redistribution

Redistribution-ArashDeljoo
Redistribution-ArashDeljoo

سناریوهای Redistribution که در این بخش قرار داده شده است ، سناریوهایی هستند که من در سالهای اخیر در کلاسها برای آموزش استفاده کرده ام. اکثر سناریو ها به صورت حل شده و حل نشده قرار داده شده است . البته معمولا دستور کار ندارند . ممکن است در بعضی از این سناریوها اشکالاتی هم وجود داشته باشد . پیشنهاد میکنم از GNS-3 ورژن ۰٫۸٫۶ استفاده نمایید.سناریوهای جدیدتر و به روزتر و پیاده سازی شده در ورژن جدید GNS-3  ، همراه با دستور کار در فروشگاه قرار داده شده است.

Basic IGP Redistribution

1 Basic IGP Redistribution

1 Basic IGP Redistribution


Redistribution [ BASIC IGP]

1 Redistribution [ BASIC IGP] - v1.0 - Arash Deljoo

1 Redistribution [ BASIC IGP] – v1.0 – Arash Deljoo


Filtering In IGP Redistribution

2 Filtering In IGP Redistribution

2 Filtering In IGP Redistribution


Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance

3 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance - v1.0 - Arash Deljoo

3 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance – v1.0 – Arash Deljoo


Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance

4 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance - v1.0 - Arash Deljoo

4 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance – v1.0 – Arash Deljoo

Route Redistribution – Arash Deljoo.rar

Route Redistribution - Arash Deljoo

Route Redistribution – Arash Deljoo


Preventing Suboptimal Routes by Setting AD – Arash Deljoo.rar

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD - Arash Deljoo

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD – Arash Deljoo


Preventing Suboptimal Routes by Setting AD for Selected Routes – Arash Deljoo.rar

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD for Selected Routes - Arash Deljoo

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD for Selected Routes – Arash Deljoo


Preventing Suboptimal Routes by Using Route Tags – Arash Deljoo.rar

Preventing Suboptimal Routes by Using Route Tags - Arash Deljoo

Preventing Suboptimal Routes by Using Route Tags – Arash Deljoo


Redistributing Filtering with the Distribute-List Command- Arash Deljoo.rar

Redistributing Filtering with the Distribute-List Command- Arash Deljoo

Redistributing Filtering with the Distribute-List Command- Arash Deljoo


Redistribution – Determining the Next Hop [E2] Intra-area – Arash Deljoo.rar

Redistribution - Determining the Next Hop [E2] Intra-area - Arash Deljoo

Redistribution – Determining the Next Hop [E2] Intra-area – Arash Deljoo


Redistribution – Filtering – Arash Deljoo.rar

Redistribution - Filtering - Arash Deljoo

Redistribution – Filtering – Arash Deljoo