سناریوهای OSPF

سناریوهای OSPF که در این بخش قرار داده شده است ، سناریوهایی هستند که من در سالهای اخیر در کلاسها برای آموزش استفاده کرده ام. اکثر سناریو ها به صورت حل شده و حل نشده قرار داده شده است . البته معمولا دستور کار ندارند . ممکن است در بعضی از این سناریوها اشکالاتی هم وجود داشته باشد . پیشنهاد میکنم از GNS-3 ورژن ۰٫۸٫۶ استفاده نمایید.سناریوهای جدیدتر و به روزتر و پیاده سازی شده در ورژن جدید GNS-3  ، همراه با دستور کار در فروشگاه قرار داده شده است.

OSPF Summarization

OSPF Summarization - Arash Deljoo

OSPF Summarization – Arash Deljoo

 

 

 

OSPF Special Rule

OSPF Special Rule - Arash Deljoo

OSPF Special Rule – Arash Deljoo

OSPF Route Filtering

OSPF Route Filtering - v1.0 - Arash Deljoo

OSPF Route Filtering – v1.0 – Arash Deljoo

OSPF Link-State Database [LSA TYPE-1]

OSPF Route Filtering - v1.0 - Arash Deljoo

OSPF Route Filtering – v1.0 – Arash Deljoo

OSPF Broadcast Network Type

OSPF Broadcast Network Type - Arash Deljoo

OSPF Broadcast Network Type – Arash Deljoo

OSPF Basic Configuration

OSPF Basic Configuration - Arash Deljoo

OSPF Basic Configuration – Arash Deljoo

OSPF Auto-Manual Cost

OSPF Auto-Manual Cost - v1.0 -Arash Deljoo

OSPF Auto-Manual Cost – v1.0 -Arash Deljoo

OSPF – Virtual Link

OSPF - Virtual Link - v1.0 - Arash Deljoo

OSPF – Virtual Link – v1.0 – Arash Deljoo

OSPF – Area Types

OSPF - Area Types - v1.0- Arash Deljoo

OSPF – Area Types – v1.0- Arash Deljoo

OSPF Determining the next-hop for type 2 external routes- Inter -Area ( LSA TYPE-4)

Inter-Area

Inter-Area

s

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determining the next-hop for type 2 external routes- Intra -Area.rar

 Intra -Area

Intra -Area