EVN یا Easy Virtual Network

EVN-ArashDeljoo

[ EVN [ Easy Virtual Network

EVN یک راه ساده ساخت شبکه های مجازی مستقل از هم در یک بستر فیزیکی مشترک است. با استفاده از EVN حجم کار مدیر شبکه نسبت به روشهایی مانند VRF-Lite کاهش می یابد.در این بخش چند سناریو از EVN قرار داده شده است.

EVN – Basic Configuration – Arash Deljoo.rar

EVN – Shared Service – Arash Deljoo.rar

دمو ویدیوهای آموزشی

EIGRP-PATH-EXCHANGE-2.mp4

EIGRP-Equal-Load-Balancing.mp4

VRF-LITE-Scenario-1

VRF-LITE-Scenario-2

Multicast-ArashDeljoo

سناریوهای Multicast

Multicast-ArashDeljoo
Multicast-ArashDeljoo

Multicast در دنیای شبکه های کامپیوتری به مفهوم ارسال ترافیک از یک سیستم به چند سیستم است. فضای ارتباطات Multicast با ارتباطات Unicast کاملا تفاوت دارد. پروتکل هایی مانند IGMP و MLD و PIM در ارتباطات Multicast نقش مهمی ایفا می نمایند. در سناریوهای زیر به این ابزارها پرداخته شده است .

۱ Internet Group Management Protocol ( IGMPv1) – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۲ Internet Group Management Protocol v2 ( IGMPv2)-v1.0-Arash Deljoo.rar

۳ IGMPv2 Advanced Configuration and Concepts ( IGMPv2) – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۴ Internet Group Management Protocol ( IGMPv3)-v1.0-Arash Deljoo.rar

۵ IGMPv2 vs IGMPv3 – IGMPv3 SSM Mapping – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۶ Cisco Group Management Protocol ( CGMP ) – v1.0 -Arash Deljoo.rar

۷ Router-Port Group Management Protocol ( RGMP ).rar

۸ MLDv2 Advanced Configuration and Concepts – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۹ PIM-DM Operation – v1.0- Arash Deljoo.rar

۱۰ Multicast – LAN-Specific Issues with PIM-DM and PIM-SM – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۱ PIM Dense-Mode (DM) – Advanced Configuration – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۲ Protocol Independent Multicast – Sparse Mode ( PIM-SM) -v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۳ PIM Rendezous-Point ( RP ) – Static Configuration – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۴ Rendezvous Point Configuation Methods – Static – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۵ Rendezvous Point Configuration Methods- Cisco Auto RP – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۶ PIM Rendezvous-Point ( RP ) -Cisco Auto RP – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۷ Rendezvous Point Configuation Methods – BSR – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۸ Rendezvous Point Configuation Methods – Anycast with MSDP – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۱۹ Multicast Source Discovery Protocol ( MSDP) – v1.0 – Arash Deljoo.rar

۲۰ Bidirectional PIM [Static RP]- Arash Deljoo.rar

۲۱ Bidirectional PIM [Auto RP]- Arash Deljoo.rar

۲۲ Bidirectional PIM [BSR]- Arash Deljoo.rar

۲۳ Source Specific Multicast [ SSM ] – Arash Deljoo.rar

۲۴ Multicast – PIMv6 with Static RP.rar

۲۵ Multicast – PIMv6 with IPv6 BSR.rar

۲۶ Multicast – PIMv6 with Embedded RP.rar

BGP-ArashDeljoo

سناریوهای BGP -Border Gateway Protocol

BGP-ArashDeljoo
BGP-ArashDeljoo

BGP یا Border Gateway Protocol مدرن ترین پروتکل مسیریابی است. BGP پروتکل مسیریابی اینترنت است . سناریوهای BGP زیر در سطح کلاسهای CCNP Route , CCIE R&S , CCNP SP است.

۱ eBGP Neighborship Workshop-Arash Deljoo.rar

1 eBGP Neighborship Workshop-Arash Deljoo

1 eBGP Neighborship Workshop-Arash Deljoo

۲ BGP Neighborship States-Arash Deljoo.rar

2 BGP Neighborship States-Arash Deljoo

2 BGP Neighborship States-Arash Deljoo

۳ Injecting Routes Prefixes into the BGP Table-Arash Deljoo.rar

3 Injecting Routes Prefixes into the BGP Table-Arash Deljoo

3 Injecting Routes Prefixes into the BGP Table-Arash Deljoo

۴ BGP Aggregation – Arash Deljoo.rar

4 BGP Aggregation - Arash Deljoo

4 BGP Aggregation – Arash Deljoo

۵ BGP Default-Route Advertisement – Arash Deljoo.rar

5 BGP Default-Route Advertisement - Arash Deljoo

5 BGP Default-Route Advertisement – Arash Deljoo

۶ BGP – Backdoor – Arash Deljoo.rar

6 BGP - Backdoor - Arash Deljoo

6 BGP – Backdoor – Arash Deljoo

۷ BGP Origin-Code PA – Arash Deljoo.rar

7 BGP Origin-Code PA - Arash Deljoo

7 BGP Origin-Code PA – Arash Deljoo

۸ BGP Next-Hop PA – Arash Deljoo.rar

8 BGP Next-Hop PA - Arash Deljoo

8 BGP Next-Hop PA – Arash Deljoo

۹ BGP internel BGP [iBGP] – Arash Deljoo.rar

۱۰ BGP – Internal BGP Mesh [iBGP] – Arash Deljoo.rar

10 BGP - Internal BGP Mesh [iBGP] - Arash Deljoo

10 BGP – Internal BGP Mesh [iBGP] – Arash Deljoo

 

 

 

Redistribution-ArashDeljoo

سناریوهای Redistribution

Redistribution-ArashDeljoo
Redistribution-ArashDeljoo

سناریوهای Redistribution که در این بخش قرار داده شده است ، سناریوهایی هستند که من در سالهای اخیر در کلاسها برای آموزش استفاده کرده ام. اکثر سناریو ها به صورت حل شده و حل نشده قرار داده شده است . البته معمولا دستور کار ندارند . ممکن است در بعضی از این سناریوها اشکالاتی هم وجود داشته باشد . پیشنهاد میکنم از GNS-3 ورژن ۰٫۸٫۶ استفاده نمایید.سناریوهای جدیدتر و به روزتر و پیاده سازی شده در ورژن جدید GNS-3  ، همراه با دستور کار در فروشگاه قرار داده شده است.

Basic IGP Redistribution

1 Basic IGP Redistribution

1 Basic IGP Redistribution


Redistribution [ BASIC IGP]

1 Redistribution [ BASIC IGP] - v1.0 - Arash Deljoo

1 Redistribution [ BASIC IGP] – v1.0 – Arash Deljoo


Filtering In IGP Redistribution

2 Filtering In IGP Redistribution

2 Filtering In IGP Redistribution


Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance

3 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance - v1.0 - Arash Deljoo

3 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance – v1.0 – Arash Deljoo


Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance

4 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance - v1.0 - Arash Deljoo

4 Preventing Routing Domain Loops with Administrative Distance – v1.0 – Arash Deljoo

Route Redistribution – Arash Deljoo.rar

Route Redistribution - Arash Deljoo

Route Redistribution – Arash Deljoo


Preventing Suboptimal Routes by Setting AD – Arash Deljoo.rar

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD - Arash Deljoo

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD – Arash Deljoo


Preventing Suboptimal Routes by Setting AD for Selected Routes – Arash Deljoo.rar

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD for Selected Routes - Arash Deljoo

Preventing Suboptimal Routes by Setting AD for Selected Routes – Arash Deljoo


Preventing Suboptimal Routes by Using Route Tags – Arash Deljoo.rar

Preventing Suboptimal Routes by Using Route Tags - Arash Deljoo

Preventing Suboptimal Routes by Using Route Tags – Arash Deljoo


Redistributing Filtering with the Distribute-List Command- Arash Deljoo.rar

Redistributing Filtering with the Distribute-List Command- Arash Deljoo

Redistributing Filtering with the Distribute-List Command- Arash Deljoo


Redistribution – Determining the Next Hop [E2] Intra-area – Arash Deljoo.rar

Redistribution - Determining the Next Hop [E2] Intra-area - Arash Deljoo

Redistribution – Determining the Next Hop [E2] Intra-area – Arash Deljoo


Redistribution – Filtering – Arash Deljoo.rar

Redistribution - Filtering - Arash Deljoo

Redistribution – Filtering – Arash Deljoo 

سناریوهای OSPF

سناریوهای OSPF که در این بخش قرار داده شده است ، سناریوهایی هستند که من در سالهای اخیر در کلاسها برای آموزش استفاده کرده ام. اکثر سناریو ها به صورت حل شده و حل نشده قرار داده شده است . البته معمولا دستور کار ندارند . ممکن است در بعضی از این سناریوها اشکالاتی هم وجود داشته باشد . پیشنهاد میکنم از GNS-3 ورژن ۰٫۸٫۶ استفاده نمایید.سناریوهای جدیدتر و به روزتر و پیاده سازی شده در ورژن جدید GNS-3  ، همراه با دستور کار در فروشگاه قرار داده شده است.

OSPF Summarization

OSPF Summarization - Arash Deljoo

OSPF Summarization – Arash Deljoo

 

 

 

OSPF Special Rule

OSPF Special Rule - Arash Deljoo

OSPF Special Rule – Arash Deljoo

OSPF Route Filtering

OSPF Route Filtering - v1.0 - Arash Deljoo

OSPF Route Filtering – v1.0 – Arash Deljoo

OSPF Link-State Database [LSA TYPE-1]

OSPF Route Filtering - v1.0 - Arash Deljoo

OSPF Route Filtering – v1.0 – Arash Deljoo

OSPF Broadcast Network Type

OSPF Broadcast Network Type - Arash Deljoo

OSPF Broadcast Network Type – Arash Deljoo

OSPF Basic Configuration

OSPF Basic Configuration - Arash Deljoo

OSPF Basic Configuration – Arash Deljoo

OSPF Auto-Manual Cost

OSPF Auto-Manual Cost - v1.0 -Arash Deljoo

OSPF Auto-Manual Cost – v1.0 -Arash Deljoo

OSPF – Virtual Link

OSPF - Virtual Link - v1.0 - Arash Deljoo

OSPF – Virtual Link – v1.0 – Arash Deljoo

OSPF – Area Types

OSPF - Area Types - v1.0- Arash Deljoo

OSPF – Area Types – v1.0- Arash Deljoo

OSPF Determining the next-hop for type 2 external routes- Inter -Area ( LSA TYPE-4)

Inter-Area

Inter-Area

s

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determining the next-hop for type 2 external routes- Intra -Area.rar

 Intra -Area

Intra -Area

 

 

 

سناریوهای EIGRP

سناریوهای EIGRP که در این بخش قرار داده شده است ، سناریوهایی هستند که من در سالهای اخیر در کلاسها برای آموزش استفاده کرده ام. اکثر سناریو ها به صورت حل شده و حل نشده قرار داده شده است . البته معمولا دستور کار ندارند . ممکن است در بعضی از این سناریوها اشکالاتی هم وجود داشته باشد . پیشنهاد میکنم از GNS-3 ورژن ۰٫۸٫۶ استفاده نمایید.سناریوهای جدیدتر و به روزتر و پیاده سازی شده در ورژن جدید GNS-3  ، همراه با دستور کار در فروشگاه قرار داده شده است.

EIGRP – Automatic Summarization Problem

EIGRP - Automatic Summarization Problem - Arash Deljoo

EIGRP – Automatic Summarization Problem – Arash Deljoo

EIGRP – Named Configuration

EIGRP - Named Configuration - Arash Deljoo

EIGRP – Named Configuration – Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Nemed]

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Nemed] - Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Nemed] – Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Traditional]

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Traditional] - Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Traditional] – Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List

EIGRP Convergence and Offset-List - Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List – Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List [Named]

EIGRP Convergence and Offset-List [Named] - Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List [Named] – Arash Deljoo

EIGRP Default Route Propagation

EIGRP Default Route Propagation - Arash Deljoo

EIGRP Default Route Propagation – Arash Deljoo

EIGRP Filtering

EIGRP Filtering - Arash Deljoo

EIGRP Filtering – Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing

EIGRP Load-Balancing - Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing – Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing [ Named ]

EIGRP Load-Balancing [ Named ] - Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing [ Named ] – Arash Deljoo

EIGRP STUB

EIGRP STUB - Arash Deljoo

EIGRP STUB – Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Named]

EIGRP Static Neighborship [Named]- Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Named]- Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Traditional]

EIGRP Static Neighborship [Traditional] - Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Traditional] – Arash Deljoo

EIGRP Summarization

EIGRP Summarization - Arash Deljoo

EIGRP Summarization – Arash Deljoo

EIGRP Named EIGRP

Route- Named EIGRP - Arash Deljoo

Route- Named EIGRP – Arash Deljoo

EIGRP Neighborship and Basic Parameters

EIGRP Static Neighborship

EIGRP Convergence and Offset-List 

EIGRP Load-Balancing

EIGRP Stub

EIGRP Default-Route Propagation

EIGRP Summarization 

EIGRP Filtering with ACL

EIGRP Filtering with IP Prefix-List

EIGRP Filtering with Route-Map